A Banda Xuvenil de Salcedo (BXS) nace no curso escolar 2004/2005, por iniciativa da Asociación Músico-Cultural San Martiño (AMCSM), como paso previo do alumnado da Escola de Música de Salcedo (EMS) para pasar a formar parte da Banda de Música de Salcedo (BMS).

Realizou a súa presentación oficial en xullo do ano 2006 no I Ciclo de Bandas BMS, na Praza do Teucro de Pontevedra, baixo a dirección do mestre D. Luís A. González Amosa.

A principios do curso 2006/2007, ocupouse da dirección da BXS D. Javier Rodríguez Filgueira, ata que en marzo de 2007 foi relevado por D. José Ignacio García González. Durante este período foron numerosos os rapaces e rapazas que participaron e pasaron a formar parte, posteriormente, da BMS, onde continúan hoxe en día.

En xaneiro de 2010, D. José Manuel Collazo Verde, quen continúa na actualidade vinculado ás nosas agrupacións, colle o temón da banda xuvenil. Dende este momento, a banda comeza a participar conxuntamente coas outras agrupacións da asociación, a Coral Polifónica de Salcedo (CPS) e a BMS, nos emblemáticos concertos de Santa Icía e Nadal, entre outros.

Un ano despois faise cargo da batuta D. Alfredo Sánchez Seara quen, tras unha breve paréntese, continúa como director da agrupación ata 2015. Durante o seu período como director realízanse numerosos concertos temáticos e a banda continúa co seu crecemento artístico.

En abril de 2015, a BXS fixo a presentación do seu novo director, D. Marcel van Bree, realizando unha xira de concertos na Comunidade de Madrid, nos auditorios das cidades de Aranjuez e Alcobendas.

Anos máis tarde, a finais de 2021, retoma a súa actividade como director da banda D. Alfredo Sánchez Seara, quen continua actualmente no cargo.

Así e todo, dende os seus comezos, a Banda Xuvenil de Salcedo foi partícipe de numerosos concertos didácticos no ámbito municipal de Pontevedra, así como de xuntanzas xuvenís dentro da provincia e intercambios con outras bandas, co que manteñen o seu espírito de aprendizaxe e formación como «canteira» de músicos para a BMS.