Noelia Fraga Rivera – Presidenta

Sara Mariño Covelo – Vicepresidenta

Nerea Torres Abilleira – Secretaria

Pablo Pérez Aboal – Tesoureiro

Rubén Fraga Rivera – Vogal da escola

Víctor Corredoira Ramírez – Vogal da coral

Beatriz Canosa Millares – Vogal da banda